Akreditasyon

AKREDİTASYON KAPSAMIMIZ

TS EN ISO 17025 Kapsamında akreditasyon AB-0119-K  TÜRKAK numarası ile resmi  olarak yayınlanmıştır.

Kalibrasyonun Tanımı

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin   doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline   getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

Kalibrasyonun Tarihçesi

Türkiye’de ilk kez 1981 yılında Başbakanlığın talimatıyla TÜBİTAK   tarafından sanayinin ihtiyacına yönelik olarak kalibrasyon ile ilgili   bir fizibilite çalışması yapılmış, 1988 yılında TSE tarafından ikincil   seviye laboratuvar kurularak kalibrasyon hizmeti vermeye başlamıştır.

Cihazların imalatçı tarafından önerilen bir şekilde, belirlenen   uluslararası kriterlere uygun olarak çalışmasının sağlanması, tanı ve   tedavi hizmetlerinin kalitesini arttıracak bunu sonucunda da hasta   memnuniyetinin artması sağlanmış olacaktır. Sağlık kuruluşlarının kendi   alanlarında saygın bir konum kazanmaları da verdikleri tanı ve tedavi   hizmetlerinin kalitesiyle doğru orantılıdır.

Kalibrasyona Yönelik Ölçme İşlemi ve Ölçüm Raporunda Bulunması Gereken Hususlar

Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde, ölçme işleminin yapılacağı   ortam şartlarının belirlenmesi, ölçüm yapılacak noktaların doğru tespit   edilmesi, uygun ölçme cihazının seçimi ve personelin eğitimli olması   oldukça büyük önem kazanmaktadır. Ölçüm raporunda aşağıdaki hususların   yer alması gerekmektedir:

Referans cihaz tanımı
Kalibrasyon talimatı
Referans değerler
Ölçüm değerleri
Ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları
Özel koşullar
Kopya sayfalar için kopya kaşesi ve imza,
Yazılı onay olmadan kısmen kopyalanmayacağını belirten bir beyan
Ölçülen büyüklüklerin uygun ölçü birimleri
Sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası model ve seri no

Kalibrasyon Sertifikasında Bulunması Gereken Hususlar

Kalibrasyonun yapıldığı laboratuara ait bilgiler:

Kalibrasyonun yapıldığı yer
Kalibrasyonun yapıldığı tarih
Müteakip kalibrasyon tarihi
Sertifika tarihi
Sertifika no

Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler

Cihazın tanımı
İmalatçısı
Modeli ve seri no
Cihazın ait olduğu birim
Sipariş no

Kullanılan Referans Standartlar

Kalibratörlerin adı
Kalibratörlerin modeli
Kalibratörlerin seri numaraları
Kalibratörlerin sertifika geçerlilik süreleri

Kalibrasyonun yapıldığı çevre şartları

Sıcaklık
Nem
Sıcaklık Dengeleme Zamanı

Kalibrasyon Metodu

Akredite eden kuruluşa ait bilgiler

Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası

Onay makamı, mühür ve imza
 

Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Online Randevu Alabilirsiniz!